Raná kastrace

KASTRACE
Kastrace koťat v raném věku není u nás (rozumějte v ČR) příliš rozšířená. Ke konvenční kastraci je přistupováno až ve věku okolo 5-8 měsíců, kdy je zvíře pohlavně vyspělé. Na základě konzultací se zahraničními chovateli a s vědomím, že veterinární lékaři nemají na věc jednotný názor (koťata v době před odběrem kastruje prakticky celý svět, Amerikou počínaje, přes Skandinávii až po naše sousedy Němce...), jsem se rozhodla aplikovat kastraci koťat ve věku 14 týdnů. Myslím, že pro všechny zúčastněné má řadu výhod a není mi známa žádná konkrétní studie, která by mluvila proti této praxi.

 

Výhody pro kotě:

*snižuje riziko nádorů varlat a prostaty u samců a nádorů mléčné žlázy a infekce dělohy u samic

*velmi rychlá rekonvalescence a hojení v domácím prostředí za přítomnosti maminky, sourozenců a dalších členů smečky (mladší organizmus regeneruje lépe a rychleji)

 

Výhody pro nového majitele:

*prevence neplánovaného krytí

*má příznivý vliv na charakter, kočky jsou méně agresivní a více přítulné v porovnání s nekastrovanými jedinci

*předchází vzniku nežádoucího chování souvisejícího se sexualitou (značkování, teritoriální sklony, potyčky s dalšími jedinci)

*případná rizika a komplikace související se zákrokem řeší chovatel

 

Výhody pro chovatele:

*má jistotu, že v chovu budou uplatněni jen jedinci tomu určení

*prevence případných sporů s novými majiteli (běžná praxe je, že majitelé jsou smluvně zavázáni do určitého věku kotě vykastrovat...)

 

RAGDOLLOVÉ KASTROVANÍ V RANÉM VĚKU:

Cas-Sus Moshino, raná kastrace ve věku 10-12 týdnů v závislosti na váze (od 1 kg váhy).
Chovatelská stanice 
 CAS-SUS, Švédsko

 

Cas-Sus Moshino, raná kastrace ve věku 10-12 týdnů v závislosti na váze (od 1 kg váhy).
Chovatelská stanice  
CAS-SUS,  Švédsko

Cas-Sus Satindreamer ve věku 12ti měsíců. Raná kastrace ve věku 10-12 týdnů v závislosti na váze (od 1 kg váhy). Chovatelská stanice CAS-SUS, Švédsko