Ranná kastrace

KASTRACE
Kastrace koťat v ranném věku není u nás (rozumějte v ČR) příliš rozšířená. Ke konvenční kastraci je přistupováno až ve věku okolo 5-8 měsíců, kdy je zvíře pohlavně vyspělé. Na základě konzultací se zahraničními chovateli a s vědomím, že veterinární lékaři nemají na věc jednotný názor (koťata v době před odběrem kastruje prakticky celý svět, Amerikou počínaje, přes Skandinávii až po naše sousedy Němce...), jsem se rozhodla aplikovat kastraci koťat ve věku okolo 12-16 týdnů. Myslím, že pro všechny zúčastněné má řadu výhod a není mi známa žádná konkrétní studie, která by mluvila proti této praxi.

 

Výhody pro kotě:

*snižuje riziko nádorů varlat a prostaty u samců a nádorů mléčné žlázy a infekce dělohy u samic

*velmi rychlá rekonvalescence a hojení v domácím prostředí za přítomnosti maminky, sourozenců a dalších členů smečky (mladší organizmus regeneruje lépe a rychleji)

 

Výhody pro nového majitele:

*prevence neplánovaného krytí

*má příznivý vliv na charakter, kočky jsou méně agresivní a více přítulné v porovnání s nekastrovanými jedinci

*předchází vzniku nežádoucího chování souvisejícího se sexualitou (značkování, teritoriální sklony, potyčky s dalšími jedinci)

*případná rizika a komplikace související se zákrokem řeší chovatel

 

Výhody pro chovatele:

*má jistotu, že v chovu budou uplatněni jen jedinci tomu určení

*prevence případných sporů s novými majiteli (běžná praxe je, že majitelé jsou smluvně zavázáni do určitého věku kotě vykastrovat...)

 

RAGDOLLOVÉ KASTROVANÍ V RANNÉM VĚKU:

Cas-Sus Moshino, ranná kastrace ve věku 10-12 týdnů v závislosti na váze (od 1 kg váhy).
Chovatelská stanice 
 CAS-SUS, Švédsko

 

Cas-Sus Moshino, ranná kastrace ve věku 10-12 týdnů v závislosti na váze (od 1 kg váhy).
Chovatelská stanice  
CAS-SUS,  Švédsko

Cas-Sus Satindreamer ve věku 12ti měsíců. Ranná kastrace ve věku 10-12 týdnů v závislosti na váze (od 1 kg váhy). Největší ragdoll, se kterým jsem se kdy setkala. Chovatelská stanice CAS-SUS, Švédsko

 

Mýty o ranné kastraci https://imagineglamour.cz/cz.php?mn_page=26
   

 

Copyring: Lucie Kopcová, BONI AMICI https://www.boniamici.eu/kastrace.htm